top of page
seneskade hest

Seneskade hos hest

Seneskader er forholdsvis vanlig hos hesten. Spesielt blant for eksempel løpshester da senene blir ekstra belastet.

Sener er en forlengelse av muskelen og er det som fester muskelen i en knokkel. Skader kan forekomme på den lange tåstrekkeren, den dype bøyesenen eller den overfladiske bøyesenen. Det er ulik grad av seneskade. Visse senene er mer utsatt for skade da de er lange. Alle sener er ikke like lange. Sener består av fibre som kan bli revet helt eller delvis av ved skade og overbelastninger.

Vanlige symptomer er varme, smerte, hevelse og halthet. Det er ikke alltid hesten halter selv om den har fått en seneskade.

Ved en akutt seneskade er det veldig viktig å minske skadeomfanget ved å legge på is, la hesten stå i ro og legge på en kompresjon.

Rehabiliteringen etter en seneskade er ofte lang da det blir forsinket blodtilførsel til det skadde området. En skadet sene blir aldri like sterk som den i utgangspunktet var. Men mange hester kan trenes allikevel etter seneskaden er rehabilitert, men ofte må man være litt mer forsiktig.

For å minske rehabiliteringsperioden og også for å øke sjansen for å få en best mulig rehabilitering er jevnlig akupunkturbehandling og/eller laserbehandling veldig bra for å blant annet å øke blodsirkulasjonen rundt skadeområdet. I tillegg kan akupunktur brukes for å generelt styrke senene.

I tillegg er det viktig med gradvis opptrening. I starten kan man bare bevege litt og litt på leddene og leie hesten i skritt kort tid og gradvis øke. Akupunktur og laser er fint å bruke for å øke blodgjennomstrømningen i hestens ben.

Når jeg som veteropat (naturmedisinsk dyreterapeut) behandler med akupunktur (laserakupunktur) vil jeg først og fremst øke blodsirkulasjonen opp til skadeområdet ved å bruke diverse punkter rundt kronranda for å få blodsirkulasjonen oppover i benet. I tillegg vil jeg bruke punkter som styrker senene. Hver enkelt hest får behandling tilpasset seg og sin skade. Laserterapi brukes rett over senen.

Hester med seneskade kan ofte få stivheter og andre plager da de må stå mye i ro og kanskje overbelaster det andre benet på grunn av skaden. Her er akupunktur og laser, i tillegg til massasje også fint for å gjøre det bedre for hesten.

bottom of page