top of page

Når hunden/katten utvikler en sykdom/plage foreligger det en ubalanse i kroppen. Ofte er det en kombinasjon av utvendige og innvendige faktorer. Noen har lettere for å bli syke enn det andre er.

Noen hunder/katter er født med et sterkt immunforsvar, mens andre er født med et svakere immunforsvar. Både dyr og mennesker er i et miljø hvor det er utvendige faktorer som spiller inn, enten det er kjemikalier rundt oss eller om det er en spesiell årstid hvor det er større sjanse for å utvikle sykdom.

Hvis vi tar et eksempel med ørebetennelse. Dette er veldig vanlig spesielt blant hunder. Mange hunder er født med en forholdsvis trang øregang, men dette alene vil ikke utvikles til en ørebetennelse. Ofte spiller ernæring en viktig rolle her også ofte dyrets immunforsvar generelt.

Et annet eksempel er at flere og flere katter får tannkjøttproblemer. Ofte er det noe arvelig oppe i dette. Men hva er naturlig for en katt? Jo, det er å løpe fritt ute og fange mus og fugl. Mange katter lever som innekatter og får ikke utøvet denne naturlige atferden. Å spise opp et bytte har mye å si for en sunn munnhelse hos katten. Sammen med arvelige komponenter kan dette utvikle seg til betennelser og autoimmune lidelser. Har man for eksempel ikke mulighet for å ha en utekatt må man tilrettelegge det slik for katten at den får det best mulig som innekatt både når det gjelder aktivitet og ernæring.

Jeg har hørt utallige mange ganger at hunden/katten kaster opp i ny og ned, men eier tenker at det er helt naturlig for det gjør mange andre også slik at dette fører til at det er «normalt». Det er lett å tenke slik. Men det er IKKE normalt. Selv om det ikke ser ut som om dyret plages av det, skal man ikke la det fortsette. Oppkast er et tegn på at noe ikke er slik det skal, selv om det skjer bare av og til. Ofte vil ikke hunden/katten ta til seg næringsstoffene tilstrekkelig og oppkast er etsende = ikke bra for munnhelsen og spiserøret.

Mage/tarm er selve senteret for god helse. Er ikke dette i orden kan det gå utover alt annet i kroppen også. Visste du for eksempel at mange av signalmolekylene som tilhører hjernen produseres i tarmen? Dette gir opphav til diverse mentale forandringer hos våre firbente venner. Eksempler på andre ting som er vanlig ved dårlig mage/tarm er hudproblemer og ørebetennelse.

Dyrene kan få bakterier og sopp, men om de har et godt immunforsvar vil de i de fleste tilfeller takle bakteriepresset og vil ikke utvikle sopp like fort som en hund/katt med dårlig immunforsvar. Ofte hjelper det ikke å fjerne bakteriene/soppen, man må ta tak i årsaken til problemet for at det ikke skal komme tilbake igjen. Får dyret mat som ikke er bra for de har de mye større sjanse for å få betennelser/sopp.

Det som gjelder er å styrke dyrets immunforsvar og behandle hele dyret, roten til problemet for at dyret skal ha det best mulig.

I tillegg er det viktig å få kunnskap om den spesielle dyrearten man har og kunne legge til rette slik at dyret får det best mulig. Hva er det naturlige for hunden/katten? Hva er den skapt til? Spise? Gjøre?

Noe å tenke på for alle og en hver?

katt og hund

Hvorfor blir hunden/katten syk?

bottom of page