top of page

 

Tar du vare på hundens muskler og ledd?

Hva er vell ikke viktigere enn å ta vare på det som skaper hundens bevegelse og i det hele tatt at den kan stå oppreist? Nemlig hundens muskler og ledd.

Mange hunder går med stive muskler og låste ledd uten at eier merker det. Selv veldig unge hunder kan få en låsning her og der og et par stive muskler. Når hunden er aktiv er det lett at den for eksempel kan slenge seg litt rundt og dermed pådra seg små plager.

Du sier kanskje at du ikke ser noe på hunden. Å ja det er nok riktig det, men hunden er et slikt dyr at den vil skjule ubehag og smerte. Hadde den vist det i vill tilstand ville den blitt et lett offer. Hunden kan ofte få veldig vondt før den begynner å halte og si i fra på andre måter (men dette kan være veldig individuelt). Og når du som eier ser din hund hele tiden vil det være vanskelig å oppdage små avvik som har kommet over tid. Men derimot om det er noe som har kommet plutselig og er av den litt verre arten vil du lettere oppdage det.

Noe som er viktig er at hunden bygger muskler likt på hver side. Hvis dette ikke er tilfellet er det en indikasjon på at noe er feil i form av smerter og ubehag. En grunn til at hunden kan bygge muskler ulikt er at hunden feilbelaster. 


Tegn på at hunden har vondt i muskler og ledd:


1. Hunden vil ikke lenger hoppe, løpe eller lignende slik den gjorde før

Mange eiere legger merke til at hunden ikke lenger vil hoppe ut og inn av bilen. Dette skjer ofte hvis hunden har vondt i muskler og ledd på grunn av for eksempel en strekk eller en låsning. Hvis du har en hund som skal prestere i agility, sledekjøring eller lignende vil bare små forandringer i muskler/ledd skape problemer og hunden presterer ikke slik den gjorde eller har kapasitet til. Har du en hund som henger etter på tur ville en sjekk av bevegelsesapparatet vært lurt.


2. Hunden har plutselig begynt å halte

Ved halthet kan det være et sår, men det kan også være en låsning eller stivhet. Noen ganger kan det være lurt å dra til veterinæren for å ta et røntgenbilde, men på et røntgenbilde vil det ikke vises om det er en låsning.


3. Hunden viker unna når du skal klappe den

Dette er et tydelig tegn på smerte. Ofte kan det være smerter i muskler eller ledd, men noen ganger kan det være mer alvorlige problemer med indre organer. Visste du at spesielt på eldre hunder kan man oppdage smerter og ømheter over nyreområdet og at dette er et tegn på at hunden burde styrke nyrene, sett fra akupunkturens side.


4. Hunden har forandret humøret sitt

Hvis hunden har vondt et sted vil den ofte forandre humøret. Noen blir unnvikende og vil ikke ha kontakt, mens andre blir sinte og irritable. Visste du at hvis en hund blir irritabel uten at den vanligvis er det kan det være på grunn av generell stivhet som i akupunkturen refereres til leveren. Hunden har da en stagnasjon av qi i leveren. Dette skal jeg ikke gå nærmere inn på nå da dette er et stort område.


5. Hunden har en stiv / skjev gange

Hvis hunden går skjevt er det ofte på grunn av stive muskler og ledd. En låsning eller en strekk i muskel kan skape stiv gange. Noen ganger kan det komme plutselig, mens andre ganger kommer det over tid.


6. Hundens hale henger skjevt

Hundens hale er dens balansepunkt, en skjev hale kan blant annet komme av at det er problemer i en side og hvis halen er stiv å bøye oppover er det et tegn på stiv rygg.


7. Hundens ledd knirker når den beveger seg

Når leddene er stive vil de ofte knirke. Hvis du hører at det knekker i et ledd er det ikke selve leddet som knekker, men det er gass i leddet som sprekker.


8. Hunden sover mye mer enn før

En hund som sover mer enn før kan gjøre dette på grunn av smerter og stivheter når den beveger seg. Det kan også være mange andre årsaker. Ofte sies det at hunden sover så mye fordi den er gammel, det er riktig det, men ofte kan hunden bli mer aktiv igjen hvis den får løst opp i muskler og ledd.


9. Hunden knekker i ryggen / bakparten ved lett trykk

Dette er et tegn på smerter og burde undersøkes og behandles.


10. Hunden strekker seg /gjesper mer enn normalt

Dette er tegn på en stagnasjon i muskler. Ofte kan man se dette sammen med stivhet generelt.


Forebyggende tiltak du som eier kan gjøre:


- Variert trening, både turer i skogen og flatt terreng, i tillegg til eventuelle andre aktiviteter som for eksempel agility.

- Ikke mye gåing på asfalt da dette er et veldig hardt underlag for hundens kropp.

- God oppvarming før mer fysisk aktivitet. MINST 10 minutter.

- God nedtrapping etter sterke fysiske øvelser. MINST 10 minutter.

- Passe på at hunden ikke yter mye mer enn det som er tilpasset hver enkelt hund.

- Massere lett over hunden spesielt etter sterk fysisk anstrengelse, eventuelt gå til behandler som masserer hunden.

- Få god og næringsrik mat.

- Følge med på om du ser om hunden ser stiv ut, halt eller lignende. Det er da lurt å vite hvordan hunden er til vanlig (ofte er det vanskelig å se avvik på sin egen hund da man ser den hele tiden).

- Dra med hunden til noen som kan undersøke den 1-2 ganger i året, eventuelt oftere hvis det er noe som trenger behandling mer jevnlig.

Forebyggende tiltak kan gjøre at hunden ikke like lett utvikler forkalkninger, stivheter, leddsykdommer osv. Hvis man tar med hunden for å undersøke den kan den bli behandlet før det blir verre enn det, det allerede er.

Mange tenker at gamle hunder ofte blir stive og støle og at det gjør jo ikke noe. Det som er sannheten er at det ofte kan gjøres noe med, slik at hunden får et bedre liv. Har hunden forkalkninger kan problemer som oppstår sekundært behandles slik at hunden får det bedre. Unge hunder bør også undersøkes da det kan forebygge senere skader. En ung hund som hopper og spretter kan lett få låsninger og strekte muskler. Jo fortere man får gjort noe med det, jo mindre sjanse er det for at det utvikler seg plager og sykdommer senere i hundens liv.


Grunner til hvorfor du burde ta med hunden din til en sjekk jevnlig:


- Du vil avdekke eventuelle problemer før det blir et problem

- Hunden slipper å få smerter å ubehag, evt. gå med det lenger enn nødvendig

- Du kan få tips om ting du kan gjøre for å forebygge senere skader og plager til din hund

- Hunden får en positiv opplevelse av det å bli undersøkt og evt. bli behandlet

Fysioterapi hund
bottom of page