top of page
ulv, hundens forfar

Ulven - hundens forfar

Med moderne genetiske DNA studier har man funnet ut at hunden er etterkommer av ulven, en mer tam versjon. DNA likheten mellom de vanligste hunderasene er den samme som er mellom hund og ulv. Ut i fra dette kan man se på ulvens levemåte som den levemåten som er den naturlige for hunden.

«I alt for lang tid har det blitt avlet frem hunderaser med store feil og sykdommer»

Med tiden forekommer det mutasjoner hos dyrene slik at de kan tilpasse seg omgivelsene best mulig ved hjelp av seleksjon (naturlig utvalg, de svakeste dør og de sterkeste overlever). For å tilpasse seg tilgjengelig mat og omgivelser. Noe av det samme skjer når menneskene avler på hunder og skaper nye raser, men her er det menneske som bestemmer hvem som kan formere seg og hvem som ikke kan. I alt for lang tid har det blitt avlet frem hunderaser med store feil og sykdommer. Dette ville ikke ha skjedd i naturen. I naturen ville mange av disse rasene ikke overlevd. Å avle hovedsakelig på utseende er ikke en lur ide. Et såkalt pent utseende er ikke alltid forenelig med en sunn helse.

De nye hunderasene, spesielt de små veskehundene er mindre like DNA-messig med for eksempel alaska malamute, enn det som er mellom elg og rådyr. Det er noe å tenke på.

Hunder og ulver deler 98 % av nDNA (har ansvar for en utvendige utviklingen av kroppen og oppførsel) og 99,8% av mtDNA (har ansvaret for reguleringen av de indre kroppsfunksjonene og metabolismen) (tall henta fra studien til Robert K. Wayne fra UCLA i Los Angeles).

«Ofte får hunden blankere pels, mindre allergier osv ved å gå over til råforing»

Når vi kommer til mage/tarmsystemet ser vi her at det bare er 0,2% ulikhet i mtDNA mellom hund og ulv og dette sier seg selv at hunden og ulven har et veldig likt mage/tarmsystem og vi kan dermed se på ulvens naturlige diett for å kunne konkludere med hva som er best for hunden (noen forskjeller er det, men det kommer jeg tilbake til). Det er ikke forskning som tilsier dette, men ut i fra erfaringer med foring av hund på råforing kan det tilsi dette. Ofte får hunden blankere pels, mindre allergier osv når de får råforing. Når hunden først har fått allergier vil flesteparten bli bedre ved å gå over på en mer naturlig diett (ofte holder ikke dette alene).

Vi kan ikke ved bare å se på kjemien konkludere med hva som er en sunn diett for dyrene. Tenk om vi skulle spise bare energibarer med de næringsstoffene vi trenger, uten å spise annen mat. Hva tror du hadde skjedd da?

En hund, likt som ulven, spiser også frukt og bær (noen typer skal de ikke ha). Største delen av disses kosthold skal bestå av kjøtt. Dagens hundefor består av en stor andel korn. Har du noen gang sett en hund løpe ned til åkeren for å spise korn? Korn består av mye stivelse som hunden ikke trenger. Stivelse kan skape blant annet kløe da stivelse omdannes til sukker i hundens kropp, og sopp spiser sukker som dermed fører til utvikling av mer sopp (sopp er en del av normalfloraen til hunden, men noen ganger kan den ta overhånd).

Mange av sykdommene vi ser hos hunden finnes ikke hos ulven. Hva hadde skjedd om ulver i fangenskap hadde blitt foret med foret som mange hunder får i dag? Hadde de også da utviklet sykdommene som våre hunder får? Svaret er ja. En stor andel av ulver i fangenskap som har blitt foret med det samme som mange gir sine hunder har utviklet hudproblemer, tannstein, allergi osv.

Selv om ulven ofte har en kortere levetid enn hunder er ulven stort sett sunn og frisk. De dør som regel ikke av sykdom, men av skader og av at de blir drept.

Noe annet som er viktig for både ulven og hunden er tilstrekkelig med bevegelse. Hvis de ligger mye i ro kan de også bli syke. En ulv beveger seg mye når den er sulten for å jakte. Ulven har ofte lang tid mellom måltidene, slik vi også ser hos hunden (hvis de blir foret etter anbefaling). Ulven kan gå noe lenger enn hunden uten å spise.

Ulver i vill tilstand har ikke ernæringsmangler eller parasitter slik mange hunder har, med mindre de er svekka på grunn av skade eller lignende.

Spesielt dere som har med hunden i stallen har nok opplevd at hunden ofte jafser i seg hestemøkk. Hestemøkk i mindre mengder kan være bra for fordøyelsen. En ulv ville ha spist tarminnholdet hos byttedyret. Dette kan sammenlignes med at hunden spiser hestemøkk. Hvis de spiser av sin egen møkk eller andre hunders møkk er det en annen sak. Det skal de normalt ikke gjøre.

Visste du at ulver kan få falsk drektighet for at de skal kunne passe på valpene til andre tisper og gi de melk? Det hender det er hunder som får falsk drektighet gang på gang, men egentlig er det ganske naturlig.

Ulvens måltider består hovedsakelig av store hjortedyr, som de spiser store deler av, bortsett fra høver, gevir og de store bena. De spiser også mindre dyr som for eksempel mus. Disse spiser de hele av. De spiser også litt grønnsaker, frukt, gress, kadavre, egg, avføring fra andre dyr og søppel som menneskene har kastet.

Mye av dette kan også hunden spise. Mange har vell opplevd at hunden har spist en råtten mus uten å bli dårlig i magen? Jeg må jo si at jeg ikke anbefaler å gi hunden mus :-)

Når vi skal se på hva hunden burde få å spise burde vi ta i betraktning hva domestiseringen har hatt for virkning, de forskjellene vi vet om mellom ulv og hund, forskjellen for hva vi kan gi hunden som for i forhold til det som er naturlig for ulven. Mye av det som ulven spiser er det vanskelig for mennesker å få tak i. Det finnes mye råforing på markedet som for eksempel vom og hundemat og provit frysetørket kjøtt.

Hvis du har en matlei hund er det lurt å la den faste et døgn, da er det mange hunder som får tilbake matlysten. For at hunden skal kunne utnytte næringsstoffene i maten optimalt må den i det minste være litt sulten. Derfor burde man ikke gi hunden mer enn 1-2 måltider om dagen. Valper får 3-4 måltider om dagen, ettersom hvor gamle de er.

«Når vi ser på moderne kjemi vet vi at mange næringsstoffer ødelegges ved oppvarming»

Hos hunden foregår mesteparten av fordøyelsen i magen da de har en mye kortere tarm enn mennesker. Det samme gjelder for ulven. De bruker ofte godt over et døgn på å fordøye maten, ettersom hva de spiser. Noe fordøyes fortere enn annet.

Mange vil kanskje tro at hundens fordøyelsessystem har forandret seg samtidig som de har blitt domestisert. Dette er sjeldent tilfelle da forandring av genene skjer gradvis over millioner av år.

Når vi ser på moderne kjemi vet vi at mange næringsstoffer ødelegges ved oppvarming. Mange av næringsstoffene som vi finner i rått kjøtt finner vi ikke lenger i ferdiglaga, oppvarma for.

Det som er forskjellen på ulver og hunder er at ulven kan fylle opp magen sin 3 ganger så mye som hunden kan, og ulven beveger seg mye mer enn hunden og trenger dermed mer energi. I tillegg tåler ulven mer «dårlig» mat enn det hunden gjør.

Noen raser tåler dårligere en naturlig diett på grunn av genetiske feil som har oppstått gjennom evolusjonen.

Mange hunder lever greit på en diett på tørrfor, men den dagen hunden eventuelt blir utsatt for en større påkjenning vil dens næringstilstand ha mye å si på hvor godt den takler påkjenningen.

Er det ikke veldig innlysende at det hunden er skapt til å spise er det den får best helse av?

bottom of page