top of page
Behandling hest

Pasienthistorie: Andera

Skrevet i 2015 med tillatelse fra eier.

Andera er en døl/varmblods hoppe på 10 år. Hun kom til meg på grunn av at hun ikke lenger ville fatte venstre galopp i tillegg til at hun hadde blitt veldig sur.

Hun var veldig sur når drev på hennes venstre side, hvis jeg gikk over til høyre side syntes hun det var helt greit.

Hun var generelt stiv på venstre side, men spesielt i musklene m. trapezius, m. splenius og m. brachiocephalicus. Hun reagerte spesielt når jeg berørte nakken hennes. M. brachiocephalicus har utspring fra Os occipitale (bakhodebenet), m. splenius har feste samme sted og m. trapezius har feste bl.a. i nakkeligamentet. Dette gir mening ved at hun reagerte spesielt ved berøring av nakke.

Hun har lenge hatt sal som ikke har passet helt, men slik jeg ser det har salen bare vært en liten trigger. Hovedproblemet slik jeg ser det var temperamentet som igjen gjør at hun antagelig går og spenner seg. Hun er til vanlig generelt litt irritabel, men ikke mye.

Hennes svake punkt er temperamentet (aggresjon, irritabilitet) som igjen hører innunder lever i orientalsk medisin (akupunktur). I tillegg til den homeopatiske medisinen Rhus toxicodendron fikk hun akupunktur (med laser). Akupunkturdiagnosene hun fikk er Lever Qi stagnasjon (dette gir bl.a. stivhet) og Lever yang rising (på grunn av det heftige temperamentet).

Hennes svake punkt er nakken, som henger sammen med en leverdiagnose (dette vil ikke dermed si at hun har et leverproblem sett fra vanlig medisinsk ståsted).

Jeg behandlet henne med noen punkter som jeg plukket ut som kunne hjelpe henne.

Allerede etter første behandling ble temperamentet bedre, etter få behandlinger var hun sitt gamle jeg igjen, og stivhetene var borte. Etter litt lengre behandling med homeopatisk Rhus tox kunne hun også uten problemer fatte venstre galopp igjen. 

bottom of page