top of page
luftveisinfeksjon hest

Luftveisinfeksjoner for hest

Sinusitt (bihulebetennelse):

Dette er en lidelse hvor det er en infeksjon i bihulene. Den vanligste årsaken er en virusinfeksjon i øvre luftveier. Andre årsaker kan være bakterieinfeksjon i øvre luftveier. Årsaken kan også være tannproblemer. Tannproblemer kan utløse sinusitt hos hesten på grunn av at de innerste tennene hos en hest ligger veldig tett innpå bihulene.

Andre årsaker kan være cyster, kreft og hematomer. Hester med allergi kan også utvikle sinusitt.

Det vanligste symptomet ved denne lidelsen er unilateral neseflod. Nesefloden kommer fra den samme siden som bihulen som er infisert befinner seg. Men det kan så klart også forekomme bilateral neseflod når begge bihulene er infisert. Nesefloden lukter ille og er ofte kremete hvit i konsistensen. Hesten kan få systemiske symptomer deriblant anoreksi (spisevegring) og feber.

Sinusitt blir ofte mistenkt når det er unilateral neseflod. Når man banker over den affiserte bihulen vil det komme en annen type lyd enn det som er normalt. I noen tilfeller kan det ha forekommet små deformiteter rundt affiserte bihule. Radiografi kan bekrefte diagnosen. Ellers brukes andre diagnostiseringsmetoder for å avdekke underliggende årsak.

I tillegg til grundig skylling av bihulene må underliggende årsak behandles. Andre behandlinger som ofte gis ved en sinusitt er antibiotika og slimløsende medikamenter. I tillegg må hesten holdes i ro.

Hvis tilstanden ikke behandles kan den i verste fall føre til et trykk på hjernen som fører til nevrologiske skader.

Akupunktur og homeopati er ofte til god hjelp ved sinusitt.

COPD – Chronic obstructive pulmonary disease:

Denne lidelsen har sammenheng med inflammasjon i luftveiene. Inflammasjonen forårsaker at veggene i luftveiene fortykkes. Det oppstår bronkospasmer, altså spasmer i musklene som kontrollerer luftveiene. I tillegg blir det utflod av inflammatoriske celler og slim. Disse forandringene i sammen gjør det vanskelig for hesten å puste ut.

Underliggende årsaker kan være allergi. Hvis en hest har vært utsatt for en rekke luftveisinfeksjoner som ung, har den som eldre en større disposisjon for å få COPD. I tillegg har hester som står i stall høyere disposisjon for å utvikle lidelsen enn hester som står på utegang på grunn av at det blant annet samler seg mer støv inne i en stall.

COPD kan ha forskjellige alvorlighetsgrader fra mild til mer alvorlig. Hesten kan ha kronisk hoste og persistent utflod fra nesa. Man kan også se at hesten har blussete nesebor.

Hvis det er allergi som er årsaken er symptomene ofte forskjellig utover året på grunn av når det er pollen og lignende.

Hester som er alvorlig affisert kan i mange tilfeller puste med magen. Og musklene som sitter på siden av hestens mage vil bli større på grunn av tungpustheten som fører til pusting med magen.

Diagnosen mistenkes på grunnlag av symptomer. Ved auskultasjon av lungene høres det ofte en vesing, forlenget utåndingstid, en ranglelyd fra trachea, og overekspanderte felt i lungene. For å bekrefte diagnosen benyttes endoskopi.

Behandlingen avhengig av symptomenes karakter og underliggende årsak. Står hesten et sted med mye støv så burde dette gjøres noe med. Ofte benyttes bronkodilator og kortikosteroider. I tillegg kan man benytte slimløsende medikamenter.

Denne lidelsen kan få katastrofale utfall, slik at det beste er å forebygge. Hester med COPD er mer disponert for å utvikle pneumonia (lungebetennelse) og pleuropneumonia (betennelse i lunger og brysthinne).

Hvis du har en hest, eller et annet dyr med luftveisinfeksjoner kan akupuntur og homeopatibehandling være til god hjelp.

bottom of page