top of page
akupunktur hest

Visste du at....?

1. ...jeg som behandler dyr med naturmedisin har en helhetlig tankegang slik at jeg ser hele dyret som en enhet.

2. ...hvis et dyr har hatt/har flere lidelser så tenker jeg, som behandler dyret, helhetlig at det er en ubalanse i kroppen, jeg ser alle sykdommene/lidelsen som en disharmoni i kroppen.

3. ...forskning tilsier at homeopati virker på nivå med nanopartikler.

4. ... det første dyret som prøvde akupunktur var en elefant.

5. ... homeopati og akupunktur kan bidra til en nedsatt bruk av antibiotika.

6. ... homeopati og akupunktur er uten bivirkninger og styrker kroppen, det ses i noen tilfeller forverringer, men så lenge dyret er under behandling av noen som kan faget sitt er dette helt ufarlig.

7. ... homeopatiske medisiner fås kun kjøpt/bestilt på apotek og visse helsekost på nett.

8. ... Norge blir sett på som et u-land i forhold til alternativ behandling, i noen andre land er bl.a. homeopati på lik linje som vanlig legemedisin.

9. ... homeopati og akupunktur kan brukes istedenfor eller sammen med ordinær veterinærmedisinsk behandling.

10. ... to dyr med samme diagnose får nødvendigvis ikke den samme homeopatiske medisinen da homeopati er en individuell behandlingsform som ser hele dyret. Når en tenker på bare selve sykdommen kan den opptre ulikt for eksempel ved en forkjølelse kan et dyr ha rennende blankt snørr og ha en raslende hoste i tillegg til å være veldig sliten og vil helst være i fred, mens et annet dyr vil ha tykt snørr, kraftig hoste i tillegg til å være aggressiv.

bottom of page